4 KIỂU KIẾM TIỀN PHỔ BIẾN TRÊN THẾ GIỚI .

Ngoại  trừ những người may mắn sinh ra ngẫu nhiên được thừa kế số tiền lớn , hay mua vé số ,các cược ngẫu nhiên mà trúng  độc đắc nhiều tiền , còn đại bộ phận người trên thế giới ,  từ cổ chí kim tất nhiên kiếm tiền theo các kiểu sau :

Kiểu kiếm tiền thứ 1   Dùng sức mạnh vũ lực .

Kiểu kiến tiền này họ dùng uy lực hùng mạnh quân sự hay nước lớn bắt nạt nước nhỏ ,

Kiểu kiếm tiền thứ nhất

Kiểu kiếm tiền thứ nhất

Kiểu kiếm tiền thứ 2 : Bằng chức quyền hay quyền lực bao gồm nghĩa đen và trắng .

Kiểu kiếm tiền thứ 1

Kiểu kiếm tiền thứ 2

Kiểu kiếm tiền thứ 3: Bằng đủ mọi mánh khóe , lừa lộc , mưa mẹo …!

Kiểu kiếm tiền thứ 3

Kiểu kiếm tiền thứ 3

Kiểu kiếm tiền thứ 4 : Kiểu kiếm tiền bằng sức lao động hay sáng tạo .

Tu-duy-sang-tao

Tu-duy-sang-tao

Trong 4 kiểu kiếm tiền trên thì kiểu thứ 4 được xã hội tôn vinh vì nó mang lại rất nhiều giá trị cho cộng đồng , một người kiếm được tiền chí ít cũng có 6 người khác cùng hưởng lợi , không gây tổn hại cho ai cả ,  ngược lại ba kiểu đầu  chỉ một người hay một nhóm có lợi  còn làm đau khổ rất nhiều người , Thế giới này chỉ hòa bình khi mọi người kiếm tiền chỉ áp dụng kiểu  thứ 4 mà thôi .

Xem thêm :Tại Đây !  đăng ký làm thành viên CLB :Tại Đây !

 

Hòa Bình trên toàn thế giới .

Hòa Bình trên toàn thế giới .

Bài & hình ảnh .

Trương Minh Châu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *