BÀI HỌC TỪ 1 $ ( Tiếp theo )

 chỉ cần một $ đầu tiên

chỉ cần một $ đầu tiên

Chỉ cần để dành một $ đầu tiên sau đó cứ mỗi ngày nhân hai lên  :

1/  1 usd                                                           11/  2 x  512  $                =   1024 $

2/ 2 x 1 usd = 2 usd  .                                   12/  2 x 1024 $               =  2048

3/ 2 x 2 $    = 4 $                                           13/   2 x 2048                  =  4096

4/ 2 x  4 $  = 8 $                                            14/   2  x   4096                = 8192

5/ 2 x 8 $  = 16 $                                           15/    2  x   9192                =  16384

6/ 2 x 16$ = 32 $                                            16/   2 x 16 384                =  32 768

7/ 2 x 32 $ = 64 $                                          17/   2  x  32 768                =  65 536

8/ 2  x  64 $ = 128 $                                     18/   2   x  65 536                =  131 072

9/2 x  128 $  = 256 $                                    19/    2    x 131 072             =   262 144

10 / 2 x 256  = 512 $                                     20/    2  x  262 144            =  524 288

==================                         ===========================

Tổng cộng  10 cấp độ : 1023 $               Tổng 20 cấp độ : 1 048 575   $

Tương tự như vậy tổng của  30 ngày là : 1 073 741 823 $

từ cấp độ 1 đến cấp độ 37

từ cấp độ 1 đến cấp độ 37

Như vậy từ cấp độ đầu tiên để dành 1 $ đến cấp độ 10 : 512 $  ====> Tổng để dành : 1023 $

Phần lớn mọi người làm được .

Nhưng từ cấp độ 10 ===> Cấp độ 20 ====> Tổng để dành : 1 048 575   $   Có hàng trăm triệu người  làm được .

Còn từ cấp độ 20 =====> 30 Tổng để dành :1 073 741 823 $  Chỉ vài triệu người làm được .

Từ cấp độ 30  đến người giàu nhất ở cấp độ 37 là 90 Tỷ $ chỉ có : 4 000 người  trên thế giới này làm được /

Từ 1 $ đến tỷ đô chỉ có 30 cấp độ

Từ 1 $ đến tỷ đô chỉ có 30 cấp độ

Các bài học nhận được :

* Nếu ngày đầu tiên để dành 1 $ và cứ để dành ngày thứ hai gấp đôi số tiền để dành ngày trước thì chỉ 20 ngày sau là trở thành triệu phú và 30 ngày sau trở thành tỷ phú .

** Nếu thấy 1 ngày nhanh quá thì tháng đầu tiên chỉ để dành 1 $ và tương tự như vậy thì sau 20 tháng trở thành triệu phú và 30 tháng sau trở thành tỷ phú /

*** Nếu thấy một tháng nhanh quá thì cứ năm đầu để dành 1 $ và cứ năm sau gấp đôi lên thì 20 năm sau trở thành triệu phú và 30 năm sau trở thành tỷ phú .

**** Từ người có 1 usd ở cấp độ 1 và người giàu nhất hành tinh 90 tỷ $ chỉ cách nhau có 36 cấp độ .

***** Đã có chiến lược Tỷ $ rồi , nếu đời cha làm chưa tới được thì truyền cho đời con làm , đời con làm chưa được thì đời cháu làm ….. Tương tự như vậy chẳng lẽ gia đình chúng ta không được triệu phú ? Không được Tỷ Phú ?

Tham khảo thêm :Tại Đây !  A.C.E muốn trở thành thành viên CLB :Tại Đây !

Bài và hình ảnh /

Trương Minh Châu

 

 

Comments

  1. Nguyễn duy hiền Reply

    Tôi muốn trở nên giàu có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *