ĐIỂM HÒA VỐN .

Trong Kinh Doanh  biết được điểm hòa vốn cực kỳ lợi hại ,giúp bạn biết điểm cân bằng của lời và lỗ.

Điểm hòa vốn

Điểm hòa vốn : 20 000 000 vnd  .

Ví dụ :  Một hãng LILICO bán cây lau nhà :http://launha360.com/

Tham gia hai gian hàng tại hội chợ với chi phí đầu tư là :  15 000 000 vnd .

Các chi phí khác như nhân viên bán hàng , chi phí trang trí , chi phí thuê vật dụng triển lãm :http://sanchothue.net/ .,  Chi phí vận tải , thuế ….Tất cả mọi chi phí đều ghi ra hết cho 6 ngày triển lãm tổng cộng là 20 triệu .

Giá vốn mỗi bộ lau nhà là 200 k , giá bán là 250 k , Như vậy :  hãng LILICO phải bán bao nhiêu bộ mới đạt điểm hòa vốn ?

Mỗi bộ lau nhà sau khi bán ra lời  =  Lấy giá bán  – giá vốn  : 250 000 vnđ  – 200 000 vnđ  = 50 000 vnđ .

Muốn biết điểm hòa vốn ta lấy : 20 000 000 vnd  / 50 000 vnđ   = 400  bộ lau nhà .

Như vậy điểm hòa vốn của hãng LILICO tham dự hội chợ là :20 000 000 vnd .

Nếu bán hàng chưa tới 400 bộ lau nhà ,  hãng LILICO sẽ bị lỗ .

Nếu bán hàng được  400 bộ lau nhà ,  hãng LILICO huề vốn .

Nếu bán hàng trên 400 bộ Lau nhà,  hãng LILICO sẽ có lợi nhuận .

Trên đây là một ví dụ đơn giản giúp bạn biết được điểm hòa vốn và cách giúp bạn lấy vốn lấy lời càng nhanh càng tốt , bằng cách bán trước  , trong và sau hội chợ để bạn thu được nhiều lãi nhất ,thông qua hiểu về điểm hòa vốn để lý giải vì sao sau khi hội chợ kết thúc hội chợ tại nước ngoài Hãng  LILICO chỉ bán bộ lau nhà dưới giá vốn mà vẫn có lời .

Điểm hòa vốn .

Điểm hòa vốn .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *