Mọi người ra kinh doanh nên nhớ công thức này nhé !  Cả ba cùng thắng – nhờ