Một ngày không đẹp trời ,đang đứng trước sân nhà lòng đang buồn bực , Ông Sun Ben  chủ