Nói đến bất động sản phải kể đến : Nhà thương mại , nhà phố , căn hộ