Tùy theo nước bạn đến tham dự hội chợ mà  mà chi phí vận chuyển hàng hóa đến và