Thiết kế trang web ở đâu có hiệu quả ? Học Internet Marketing ở đâu có hiệu quả ?

Bạn tự kiểm tra như sau :

http://marketing.grader.com/site/http://clbtyphu.wordpress.com/

http://marketing.grader.com/site/http://caulacbotyphu.com

http://marketing.grader.com/site/vnexpress.net

Lấy trang web bất kỳ của Cty nào bạn cho vào như mẫu trên bạn sẻ có nhận xét tốt nhất .

Nếu trang web trên 50 , trang web đi kiếm tiền cho bạn .

Ngược lại dưới 50 , bạn đi kiếm tiền nuôi trang web .

Mong bạn chọn được nơi thiết kế và học được nơi tốt nhất .

cc3a2u-le1baa1c-be1bb99-te1bbb7-phc3ba-iii

Các bạn đến với Câu lạc bộ tỷ phú .

 

photo3 (3)

Lớp học Internet Marketing .

735084_136119473232073_397863028_n-16

Internet Marketing tree .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *