Từ nghệ thuật đi bắt cá đến nghệ thuật Internet Marketing online .

Có khi nào bạn trực tiếp đi bắt cá hay thấy người khác đi bắt cá ?

1/ Trước đây muốn bắt cá người ta vuốt một cây lao thật nhọn và lội xuống ruộng hay ao , hồ ,thấy cá là lao cây vào ,khả năng bắt được cá có tỷ lệ trúng rất thấp .Tuy cũng bắt được cá nhưng năng suất không cao .Nhu cầu ăn cá cao , nên nhiều người đã sáng tạo ra cách khác hay hơn đó là cần câu cá .

2/ Khi có cần câu cá người ta phải chọn mồi câu phù hợp với loại cá và đi câu ,Trường hợp này bắt được nhiều cá hơn nhưng vẫn tốn công sức  và không phải ai cũng đi câu được ,muốn trở thành người đi câu chuyên nghiệp phải có đầu tư cần câu và cách câu cá ,thường người đi câu cũng chỉ bắt cá ở hồ ,sông ,suối hay ra bờ biển cạn  .

3/ Dụng cụ bắt cá .Người đi bắt cá không ngừng sáng tạo ra dụng cụ bắt cá như nơm ,lừ ,lưới văng lưới đáy … chỉ cần bỏ mồi vào đi đặt  những nơi cá thường đến trú là bắt được cá .Hay hoành tráng hơn là đầu tư những con thuyền ,tàu lớn chạy ra khơi để đánh bắt cá ….

4/Đầu tư ao hay lưới để nuôi cá .Cao hơn nữa người ta dùng ao hay lưới để nuôi cá ,trên sông gọi là nuôi cá bè ,kể cả nuôi ở ngoài biển lớn .Với cách này tuy đầu tư lớn nhưng thu hoặch cũng rất nhiều .

Tương tự như nghề cá ,Internet  Marketing online cũng vậy .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *